Inom det närmsta året avser PC AddOn utöka sin personalstyrka med 12-15 anställda

Med en tydlig vision att arbeta mot har PC AddOn tagit stora steg i sin tillväxtresa. Med drivna delägare, ett bollplank i Tillväxt Väsby och en vilja att växa och arbeta med sina utmaningar ser framtiden ljus ut för företaget och ägarna Pierre Blomdahl och Ari Väisänen.

 

Pierre Blomdahl har under större delen av sitt liv varit egenföretagare. Han har startat företag inom allt från TV-branschen till att driva taxibolag. Som småbarnsförälder runt millenniumskiftet med en önskan om mer tid till familjen tog Pierre anställning på PC AddOn. Pierre avancerade inom bolaget genom att visa framfötterna och stort engagemang, så småningom köpte Pierre och kollegan Ari Väisänen ut grundaren och äger nu företaget tillsammans.

– Att vara en del av ett mindre företag är en fördel, då beslutskedjan är kort. Det gör det möjligt att snabbt anpassa företaget till nya innovativa och flexibla lösningar. IT-branschen är under ständig utveckling, det går fortare och fortare och det gäller att hänga med. Det förväntas att vi ”PC AddOn AB” som är ett viktigt bollplank i våra kunders svåra beslut om vägval är uppdaterade på vad som är säkert, mobilt och kostnadseffektivt. säger Pierre.

En betydande utmaning ligger i att hitta kompetent personal, eftersom större företag ofta lockar anställda med sina resurser och ekonomiska incitament. För att komma till rätta med detta har Pierre tagit hjälp av Tillväxt Väsby som en värdefull resurs i rekryteringsarbetet. Tillväxt Väsby har varit delaktiga i hela fem rekryteringar på PC AddOn och fler tjänster ligger ute.

”Samarbetet med Tillväxt Väsby har frigjort tid för mig att arbeta med utvecklingen av företaget i stället för att sitta med rekryteringsprocesser.”

– Samarbetet med Tillväxt Väsby har frigjort tid för mig att arbeta med utvecklingen av företaget i stället för att sitta med rekryteringsprocesser och personalfrågor, berättar Pierre.

I ett företag av deras storlek finns det inte möjlighet att ha en person som endast är anställd som HR-chef, därför faller ansvaret ofta på delägarna och möjligheten att arbeta utvecklande för företaget hinns därmed inte med i den utsträckningen som Pierre önskade.

”Att ha ett bollplank i Tillväxt Väsby med deras erfarenhet och kunskap är ovärderlig.”

Att ha ett bollplank i Tillväxt Väsby med deras erfarenhet och kunskap är ovärderlig. Möjligheten att dela tankar och idéer, men även utmaningar och potentiella lösningar med en kunnig och erfaren part. Det är fördelaktigt att bli utmanad av någon som ser företaget från ett annat perspektiv, eftersom entreprenörer ofta har sitt eget sätt att tänka och lätt kan fastna i det, berättar Pierre.

”Tillväxt Väsby har hjälpt mig att bygga upp en tydlig vision för företagets tillväxt.”

-Tillväxt Väsby har hjälpt mig att bygga upp en tydlig vision för företagets tillväxt, vilket kräver en utökad organisation, säger Pierre.

Nästa steg i tillväxtresan är att utöka personalstyrkan till 12-15 anställda inom det närmsta året. Detta är en förutsättning för PC AddOns tillväxt då arbetsbelastningen är hög inom organisationen. Med fler anställda öppnas det möjligheter för företaget att expandera samtidigt som de kan fortsätta ge service på hög nivå gentemot sina befintliga och potentiella kunder.

-Det blir ett spännande och utvecklande år och samarbetet med Tillväxt Väsby kommer fortlöpa, avslutar Pierre med stark tro på framtiden.

Elias Åkerblom