“Om jag hade fått den här hjälpen för tio år sedan så hade jag varit där jag är idag fem år tidigare”

Som egenföretagare står man ofta ensam i stora beslut och fastnar lätt i sina egna tankegångar. Behovet av ett bollplank kan kännas stort, så var det för Urban Tomaszewski och hans företag Detus Formplast innan han kom i kontakt med Tillväxt Väsby.

 

 

Urban Tomaszewski i Detus Formplasts lokaler i Upplands Väsby

Detus Formplast är ett företag som arbetar med formsprutning inom plastindustrin. Företaget tillverkar allt från medicinsk utrustning till leksaker och biltillbehör.

Urban Tomaszewski tog över företaget år 2000 efter sin far Tomas Tomaszewski som tidigare drivit företaget som ett hobbybolag. När Urban tillträdde bildade han Plast och smide i Kårsta AB. Företaget ändrade sedan namn till Detus Formplast AB i samband med att de flyttade in i sina nuvarande lokaler i Upplands Väsby kommun för ungefär åtta år sedan.

 

Plastdetaljer skapade i Detus Formplasts lokaler i Upplands Väsby.

Kort efter övertagandet fick Detus Formplast det stora poolföretaget Pahlén som kund och har sedan dess växt tillsammans med dem. Det nära samarbetet har tagit verksamheten till nya höjder men är också en identifierad risk då Pahlén representerar en stor del av Detus omsättning. Från det att Urban Tomaszewski tog över bolaget har de vuxit från att vara ett enmansföretag till att det idag är åtta personer som arbetar heltid på Detus Formplast.

 

När Tillväxt Väsby kontaktade Detus Formplast fick de till svar att detta var en tjänst som efterfrågats väldigt länge.

 

– Som egenföretagare sitter jag väldigt ofta ensam med frågeställningar, jag hamnar i mina egna tankebanor och då behöver jag ett bollplank för att komma vidare, säger Urban.

 

Under en längre tid har han efterfrågat en mentor i affärsutveckling och företagande, för att vidareutveckla verksamheten och reda ut sina tankar och funderingar. Ett samarbete inleddes direkt med Tillväxt Väsby. Att initiativet dessutom var kostnadsfritt var en extra bonus.

 

Första steget i samarbetet var att göra en nulägesanalys för att se vart företaget var idag, hur Urbans roll såg ut och vilka mål som fanns uppsatta för företaget samt för personalen.

 

– Det var intressant att få göra den genomgången och höra sig själv sätta verksamhetsmål. Tillväxt Väsby ställde de ”rätta” frågorna utan att ge mig svaren, berättar Urban.

Plastdetaljer skapade i Detus Formplasts lokaler i Upplands Väsby.

Tillsammans har de skapat en tydlig målbild vilket gör det lättare för Urban att fatta beslut rörande verksamheten. I det dagliga arbetet skiljer det sig inte så mycket förutom att Tillväxt Väsby har hjälpt till med en rekrytering. Med den tydligt satta målbilden arbetar alla anställda nu mot samma mål vilket underlättar det dagliga arbetet och höjer motivationen.

 

– Det var ett par saker som utmärkte sig när vi gick igenom företaget. Jag hade bland annat för många bollar i luften samtidigt och behövde släppa vissa delar för att skapa rätt förutsättningar för att vidareutveckla företaget, säger Urban.

 

Detus Formplast hade kapacitetsproblem och Urban var inställd på att lösa problemet med ytterligare maskininvesteringar. Efter att ha diskuterat frågan med Tillväxt Väsby stod det klart att en rekrytering och ett extra skift i schemat kunde lösa problematiken.

 

– Jag är idag glad att jag inte investerade i nya maskiner, då kriget i Ukraina har medfört en märkbar minskning i vår omsättning. Den typen av investering hade lett till att jag suttit med högre fasta kostnader idag, berättar Urban.

Överblick av Detus Formplasts lokal i Upplands Väsby.

Detus fortsätter att växa men målet för Urban är att så småningom kunna sälja sitt bolag och kunna lämna med en känsla av trygghet och stolthet att företaget fortsätter sin positiva utvecklingsresa i framtiden.

 

– Om jag hade fått den här hjälpen för tio år sedan så hade jag varit där jag är idag fem år tidigare, menar Urban.

Urban Tomaszewski i personalrummet på Detus Formplast.

Tillsammans med Tillväxt Väsby har riskerna inom bolaget förtydligats och potentiella flaskhalsar identifierats vilket har skapat en medvetenhet om vilka alternativa vägar som finns för Detus Formplast att välja mellan.

 

– Tackar man nej till det här så borde man ta en anställning och inte vara entreprenör, avslutar Urban.