“Vi tog företaget till nästa nivå med hjälp av Tillväxt Väsby.”

När ägarna till Swedish Wild tog sig igenom en tuff period och onlineförsäljningen av vakuumförpackade viltprodukter pekade kraftigt nedåt, fick de hjälp av Tillväxt Väsby. Efter mycket arbete ökar nu lönsamheten igen och företaget går mot en ljus framtid.

 

Patrik Björklund i Swedish Wilds lokaler i Upplands Väsby
Swedish Wild startades av Johan Löfström och Patrik Björklund under hösten 2020. Pandemin var inget hinder för deras affärsidé som handlar om att sälja svenska viltprodukter online till privatpersoner. Det låg snarare helt rätt i tiden.
Johan Löfström fick idén då han alltid tyckt om viltkött men funnit det svårtillgängligt. Han frågade en renskötare i norra Finland om varför det var så svårt att få tag på renkött, svaret var att de helt enkelt inte tjänade några pengar på att sälja köttet. Då detta är en strikt kontrollerad marknad fick de slipa på affärsidén några vändor för att få den att fungera i praktiken.
 
De visste att de ville ha sina lokaler norr om Stockholm och blev via bekanta sammanförda med Tillväxt Väsby. Med deras hjälp fick de tillgång till en lokal i Upplands Väsby kommun.

– Vår ambition är att bli bäst på det vi gör. För att säkerställa kvalitén på det vi levererar valde vi att ha vårt eget lager, egen paketering av varorna samt att själva kontrollera hela näringskedjan från beställning till leverans, berättar Johan.
Lagerlokal hos Swedish Wild, Patrik Björklund VD tillsammans med Jonas Legerstam lageransvarig.
Kontakten med Tillväxt Väsby var något avvaktande till en början då verksamheten var i en uppstartsfas. Relationen återupptogs när Swedish Wild fick ett rejält bakslag. Tillväxt Väsby bidrog med erfarenhet och kunskap, men det var hela tiden Patrik och Johan som utförde arbetet för att ta företaget vidare.

Möjligheten att ta in nytt kapital i företaget undersöktes. En investerarträff sattes ihop med hjälp av Tillväxt Väsby och inför mötet genomlystes företaget på djupet. Uppgiften bestod bland annat av att presentera en strukturerad plan för de banker och investerare som var representerade i rummet.

– Investerarträffen var mycket bra för oss. Vi gick därifrån med värdefulla tips
från personer med lång erfarenhet inom företagande, berättar Johan.

Behovet av att ta in kapital avtog efterhand och de avstod därmed de erbjudanden som de fått från investerarna. Företaget var på rätt väg och den tillväxtfas de gick in i valde de att hantera själva.
– Försäljningen sker till största del i Sverige men intresset växer nu även på den europeiska marknaden vilket är roligt att se, säger Johan.
Nästa steg var att anställa en lageransvarig. Rekryteringen hanterades av Tillväxt Väsby som ett naturligt nästa steg i tillväxtresan. Kandidater presenterades och en anställning ägde rum inom kort.
Jonas Legerstam lageransvarig förbereder för packning med fårull som isolering

– Vi visste att vi behövde utöka och vi är mycket nöjda med rekryteringen. Utan Tillväxt Väsby hade det tagit betydligt längre tid. Inom en snar framtid kommer vi att förstärka teamet ytterligare och även då ta hjälp av Tillväxt Väsby, berättar Johan.

Idag växer Swedish Wild – de har byggt upp sin kundbas och är i detta nu på
gång med att renovera och utveckla sina lokaler i Upplands Väsby.