Tillväxtfrukost 10 maj! – Hur en stärkt ledning kan göra ditt företag mer motståndskraftigt.

Hur en stärkt ledning kan göra ditt företag mer motståndskraftigt

Kom till vår Tillväxtfrukost för att:

· bli utmanad i hur du kan arbeta mer strategiskt
· få kunskap om hur du kan stärka ledningen av ditt företag
· dela lärdomar och idéer tillsammans med andra företagare

En effektiv ledning är en grundläggande byggsten i ett anpassningsbart och motståndskraftigt företag. Oavsett om du idag ensam leder ditt företag eller om du redan har en ledningsgrupp och en styrelse på plats, är du välkommen till vår tillväxtfrukost för att bli utmanad i hur du kan bygga en effektivare ledning.

Vi kommer bland annat beröra hur du kan arbeta med en ledningsgrupp för att på ett strukturerat sätt stärka din strategiska planering och ditt beslutsfattande. Vi kommer även ge dig konkreta råd om hur du kan stärka ledningen ytterligare genom att skapa och/eller jobba med en styrelse som en styrgrupp. Alla aktiebolag måste ha en styrelse – hur kan du vända det till en strategisk fördel?

En stärkt ledning kan ge ditt företag:
· Förbättrad riskhantering
· Stärkt strategisk planering
· Ökad öppenhet och transparens
· Tydligare roller och ökat ansvarstagande
· Ökad innovationsförmåga

Kostnadsfritt. Vi bjuder på frukost.

Välkommen att ta del av kunskap samt att aktivt delta i en dialog på ämnet!

Anmäl dig här!

 

När: 10 maj, 2023
Tid: Kl: 07:30 – 09:00
Plats: Väsby Promotions Lounge, Kanalvägen 10c 3 tr Upplands Väsby