Tillväxtfrukost med fokus på entreprenören!

Kevin Ryan, VD Tillväxt Väsby, berättade kort om initiativet Tillväxt Väsby och hur du undviker de vanligaste tillväxthindren, varför de ofta uppstår och hur det kommer sig att företag ofta får problem när de uppnår en viss lönsamhet och växer fort.

Jimmy Holmström, Logistik och produktionsutvecklingschef på Vikingsoda berättade om deras samarbete med Tillväxt Väsby som inleddes mitt under pandemin för ett år sedan. Vikingsoda har både vuxit med personal och omsättning efter samarbetet inleddes. Idéerna och utförandet har de gjort från dem själva, men Tillväxt Väsby har funnits med och stöttat längs vägen. Vi fick ta del av Vikingsodas fina värderingar och hur de ser individen oavsett bakgrund.

Frukosten fortsatte med en interaktiv dialog med en av grundarna av Academic Work, Jeremias Andersson, som delade med sig av sin berättelse och det som han har lärt sig under sin resa som entreprenör och som person. Hårt arbete med målinriktat fokus och att bygga upp ett team med personer som kompletterar varandra, var enligt honom en nyckel till framgång. Vi tog med oss vikten av att sätta upp mål och att problemlösning är entreprenörens superkraft.

Lokala företagare tog sedan plats på scenen och delade med sig av sina utmaningar som entreprenörer. Många entreprenörer står inför samma utmaningar och att identifiera dessa är avgörande för att kunna ta sitt företag till nästa nivå.

Till vår stora glädje var det många som ville inleda ett samarbete med oss och fortsätta växa som företag. De fick även med sig nya verktyg och förhoppningsvis ny kunskap att applicera direkt i sina verksamheter.

Tack till alla som deltog!

 

Tillväxt Väsby