3 tips för dig som entreprenör att fundera över under ledigheten

Året går mot sitt slut! Detta är en viktig tid för reflektion och planering, speciellt för dig som entreprenör. Här är några aspekter att tänka på:

1. Reflektion och Lärande:
Som entreprenör är din förmåga att lära från dina erfarenheter avgörande. Effektivt lärande kräver aktiv ansträngning.
Avsätt tid för att reflektera över året som gått.

Några frågor för att hjälpa dig komma igång:

 • Hur har mina förväntningar mötts eller förändrats under året?
 • Vad är jag mest stolt över från det gångna året? Varför?
 • Vilka utmaningar har jag lärt mig mest av? På vilket sätt?
 • Vilka tidigare antaganden har utmanats i år?
 • Sammanställ dina lärdomar och planera hur du applicerar dem i Q1 2024.

2. Hantera det som hänger i luften
Frågetecken kan skapa onödig osäkerhet. Reflektera över eventuella löften och initiativ som kanske inte har blivit fullföljda enligt vad som utlovats.
Här är några frågor för att få en överblick:

 • Vilka löften eller förväntningar har jag ännu inte uppfyllt?
 • Vilka projekt eller initiativ som startades men inte fick den uppföljning de förtjänade?

Försök att städa upp i de lösa trådarna och kommunicera klart och tydligt om dem så att frågetecken försvinner. Sätt rätt förväntningar inför framtiden.

3. Våga berätta om resan
En väldigt viktig uppgift för dig som företagsledare är att aktivt berätta om resan ni gör och ska göra. Detta hjälper till att skapa en gemensam förståelse och riktning. Den förståelsens och riktningen kan bidra med både ökad delaktig och motivation, men också med ökad tydlighet kring bakgrunder till strategi och beslut.
Ta dig tid att formulera och dela med dig av ’resan’.

Några frågor för att komma igång:

 • Vad gör dig stolt över det gångna året och hur har det påverkat dig?
 • Varför ser du fram emot det kommande året, och varför borde ditt team göra detsamma?
 • Varför är det viktigt det vi gör på företaget?
 • Vilka exempel har du sett på när vår företagskultur eller vår affär när den är som bäst?

Alltså, använd det faktum att kalenderåret tar slut som en chans att dela din personliga syn på företagets framsteg och mål, så att du därigenom kan inspirera och engagera ditt team i resan framåt.

Lycka till!!
Gott Nytt år från oss på Tillväxt Väsby

Mats Levin
Tillväxt Väsby