3 tips för dig som entreprenör att fundera över under ledigheten

Året går mot sitt slut! Detta är en viktig tid för reflektion och planering, speciellt för dig som entreprenör. Här är några aspekter att tänka på:
Läs mer

Har du ett tydligt värdeerbjudande i ditt företag?

Det är sällan roligt att spendera pengar på något, men om en produkt eller tjänst verkligen uppfyller ett behov eller löser ett problem, så är de flesta människor redo att betala för det. Men vad innebär egentligen “värde” och går det att påverka?
Läs mer

3 tips till entreprenören inför semestern!

Att delegera ansvar, ha tydlig kommunikation och planera för en smidig återkomst är avgörande för entreprenörer med 5-50 anställda när de är på semester. Genom att följa dessa tips kan du säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera smidigt, att du kan koppla av och att återgången till arbetsrutinerna blir enklare.
Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Ibland kan det vara så att ett rekryteringsbehov överraskar och ”bara dyker upp” genom att någon väljer att avsluta sin anställning eller att en förändring i verksamheten gör att det uppstår ett kortsiktigt behov av att lösa en uppkommen utmaning. Oavsett vilken anledning det är som gör att ett behov uppstår, så finns det stora fördelar med att lägga tid på en kompetensförsörjningsplan.
Läs mer

Lägg fokus på det du kan kontrollera!

Som entreprenör är det viktigt att fokusera på vad du kan kontrollera, eftersom detta kan öka produktiviteten, förbättra beslutsfattandet, bygga resistens och maximera resultaten. Genom att prioritera dina ansträngningar och resurser på de aspekter av din verksamhet som du direkt kan påverka kan du uppnå dina mål snabbare.
Läs mer

Är du igång med att planera inför 2023?

Vi på Tillväxt Väsby har valt att strukturera upp året med hjälp av ett årshjul. Detta ger oss en tydlig överblick över såväl aktiviteter och olika fokusområden. Med detta hjälpmedel arbetar hela teamet åt samma håll och det underlättar för oss att nå våra mål och ambitioner.
Läs mer

Tillväxtfrukost med fokus på det ekonomiska läget!

Den 18 november samlades lokala företagare, entreprenörer och profiler från vårt probono nätverk på en gemensam tillväxtfrukost. Lotta Bourgoin, vice chef för företagsmarknaden Nordea Sverige delade med sig av sin bild av det ekonomiska läget, vad som sker framåt och hur vi kan tänka för att ta oss igenom denna tid på bästa möjliga sätt.
Läs mer

Advokaten: Tre dyra misstag som många företag gör.

I närmare 20 år har advokaten Jens-Victor Palm hjälpt entreprenörer i juridiska frågor och – när det behövts – även representerat dem i domstol. När det kommer till små till medelstora företag, kan han konstatera att det finns i tre dyra misstag som många gör.
Läs mer

Så tar du referenser.

Lita inte på jobbintervjun! Referenser kan ge dig information som gör skillnaden mellan en topprekrytering och ett framtida personalproblem.
Läs mer

Fem tips för att få din verksamhet att växa, och hur du börjar.

För att påbörja din tillväxtresa behöver du avsätta tid för arbeta med företaget och inte i företaget.
Läs mer