Lägg fokus på det du kan kontrollera!

Joakim Forsgren, Affärsutvecklare Tillväxt Väsby

Som entreprenör finns det många faktorer som kan påverka hur det går för ditt företag, där vissa ligger inom din kontroll och andra inte. Det är viktigt att fokusera din tid, energi och dina resurser på de delar av ditt företag som du direkt kan påverka, än att bli distraherad av externa faktorer utanför din kontroll.

Positiva förändringar av att arbeta mer fokuserat på det du kan kontrollera:

  1. Öka produktiviteten: När du fokuserar på det du kan kontrollera är det mer sannolikt att du blir produktiv och får saker gjorda. Du kan prioritera dina ansträngningar på de aktiviteter som kommer att ha störst inverkan på ditt företag och undvika att slösa tid och energi på saker som inte tar er vidare.

 

  1. Förbättra beslutsfattandet: Att fokusera på det du kan kontrollera kan även hjälpa dig att ta bättre beslut. När du inte distraheras av externa faktorer som du inte kan påverka kan du ta effektiva beslut baserat på data och insikter som är tillgängliga här och nu och beslutet blir mer aktuellt.

 

  1. Bygga resistens: Entreprenörskap kan vara utmanande, och att fokusera på det du kan kontrollera kan hjälpa dig att bygga upp ditt företag på rätt sätt och därmed klara av motgångar bättre. När du fokuserar på vad du kan göra för att förbättra din verksamhet är det mer sannolikt att du hittar lösningar på utmaningar och övervinner de hinder som du står inför.

 

  1. Maximera resultat: I slutändan är fokus på vad du kan kontrollera nyckeln till att utöka ditt resultat som entreprenör. Genom att rikta dina ansträngningar mot de områden av ditt företag som du direkt kan påverka kan du uppnå dina mål mer effektivt och skapa rätt förutsättningar för ditt företag att växa.

 

Sammanfattningsvis, som entreprenör är det viktigt att fokusera på vad du kan kontrollera, eftersom detta kan öka produktiviteten, förbättra beslutsfattandet, bygga resistens och maximera resultaten. Genom att prioritera dina ansträngningar och resurser på de aspekter av din verksamhet som du direkt kan påverka kan du uppnå dina mål snabbare.

Joakim Forsgren
Tillväxt Väsby