Rekryteringsträff Sättra Gård

Rekryteringsträffar är en del av vad Tillväxt Väsby kan erbjuda företag som går in i en rekryteringsprocess. Dessa träffar erbjuder en unik plattform där företag kan interagera direkt med potentiella kandidater, och fördelarna med detta är många.
Läs mer

Maximera Rekryteringseffektiviteten

Fördelarna med rekryteringsevent och anställning av långtidsarbetslösa. På den konkurrensutsatta arbetsmarknaden som råder idag är företagens förmåga att attrahera och behålla rätt personer en viktig faktor för framgång. Två strategier som har visat sig vara gynnsamma för vår kund Vikingsoda är att delta i ett av Tillväxt Väsbys rekryteringsevent och att överväga att ge långtidsarbetslösa en ny chans på arbetsmarknaden.
Läs mer

Så tar du referenser.

Lita inte på jobbintervjun! Referenser kan ge dig information som gör skillnaden mellan en topprekrytering och ett framtida personalproblem.
Läs mer