Rekryteringsträff Sättra Gård

Rekryteringsträffar är en del av vad Tillväxt Väsby kan erbjuda företag som går in i en rekryteringsprocess. Dessa träffar erbjuder en unik plattform där företag kan interagera direkt med potentiella kandidater, och fördelarna med detta är många.

En av de främsta fördelarna med rekryteringsträffar är möjligheten till personlig interaktion. Genom att möta kandidater ansikte mot ansikte kan företag snabbt bedöma inte bara deras färdigheter och erfarenheter, utan också deras personliga egenskaper och hur de passar in i företagskulturen.

”Eventet gav oss möjlighet att få en bättre bild av personen bakom CV:t och det gav oss framför allt möjlighet till att träffa fler än vad vi annars skulle ha haft möjlighet till.”

Helena Bosell Olsson, Sättra Gård.

Att delta i en rekryteringsträff möjliggör en effektiv användning av tid för både företag och kandidater. Företagen kan snabbt sålla bland stora grupper av sökande och identifiera de mest lovande individerna, medan kandidater kan utforska flera möjligheter på en och samma plats.

”Att ta hjälp av tillväxt Väsby har varit helt avgörande för oss i den rekryteringsprocessen vi är i just nu, där vi snabbt ska bemanna upp ett nytt uppdrag med flera nya tjänster.”Helena Bosell Olsson, Sättra Gård.

Rekryteringsträffar ger företagen möjlighet att rikta in sin sökning på specifika färdigheter och kompetenser som är av betydelse för deras bransch eller verksamhet. Detta leder till en mer målinriktad och framgångsrik rekryteringsprocess.

”Det var intressant för oss att se hur personerna agerade i grupp då den ansökande vid en eventuell anställning ska arbeta och fungera bra i ett team.” Helena Bosell Olsson, Sättra Gård.

Rekryteringsträffar möjliggör dessutom en snabbare rekryteringsprocess. Företag kan identifiera potentiella kandidater på plats och inleda nästa steg i rekryteringsprocessen, vilket minskar tiden det tar att fylla lediga tjänster.

Tillväxt Väsby minglar och bidrar med värdefull information och tips till kandidaterna medan de väntar in sin intervju med företaget. Detta ger kandidaterna värdefull kompetens i sina framtida processer och företaget kan känna sig trygga med att kandidaterna blir omhändertagna under evenemanget.

”Vi hade också bra hjälp av Mats och Elias under intervjuerna som minglade med de andra sökandena och därför också kunde komma med input kring rekryteringen.” Helena Bosell Olsson, Sättra Gård.