Maximera Rekryteringseffektiviteten

”Tack vare Tillväxt Väsby har vi kunnat samla en grupp människor med rätt kompetens för tjänsten vi söker.” Jimmy Holmström, Vikingsoda.

Dessa två tillvägagångssätt erbjuder i detta fall unika fördelar som kan gynna både Vikingsoda och samhället i stort. Långtidsarbetslösa är personer som varit utanför arbetsmarknaden i mer än 6 månader, personerna har av olika anledningar inte hittat rätt tjänst än men har viljan att arbeta. Inför rekryteringseventet matchades kandidaterna mot kravprofilen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för bägge parter.

Fördelarna med att delta i ett rekryteringsevent för företag är dels möjligheten att möta ett flertal kandidater personligen, detta ger en bättre bild av kandidaten som kan vara svår att få endast genom en skriftlig ansökan.

En till fördel är den tidsbesparing som företaget gör då Tillväxt Väsby samordnar och koordinerar träffen. Vikingsoda kunde därmed fokusera på intervjuprocessen och inte lägga ned tid på att gå igenom ansökningar. På detta sätt kunde Vikingsoda snabbt identifiera vilka kandidater de ville gå vidare med i rekryteringsprocessen.

Rekryteringseventet gav även Vikingsoda en plattform att presentera sin företagskultur och vision på ett personligt sätt, vilket ökar medvetenheten om företagets varumärke bland potentiella kandidater för framtida tjänster.

 

”Att få möjlighet att göra ett rekryteringsevent med Tillväxt Väsby var mycket tidseffektivt, vi höll över 50 intervjuer på 2 timmar.” Jimmy Holmström, Vikingsoda.

Evenemanget lockar ofta en bredare målgrupp av kandidater med olika bakgrunder och erfarenheter. Detta främjar mångfalden inom företaget och berikar arbetsmiljön.

Dessutom kan långtidsarbetslösa som erbjuds en ny anställningsmöjlighet vara särskilt motiverade att bevisa sin förmåga och skapa en hög lojalitet gentemot arbetsgivaren vilket i sin tur kan minska personalomsättningen. Många långtidsarbetslösa besitter överförbara färdigheter som du som arbetsgivare kan dra nytta av i företaget.

Att delta i rekryteringsevent och att anställa långtidsarbetslösa är två effektiva strategier som inte bara hjälper företaget att hitta rätt talanger utan också bidrar till samhällets utveckling genom ökad sysselsättning och inkludering. Det är ett exempel på hur företag kan agera som samhällsmedborgare genom att skapa tillväxt i företaget.

Tillväxt skapar jobb, jobb skapar inkludering.

Tycker du detta låter intressant och vill göra ett liknande evenemang med ditt företag?

Kontakta oss på info@tillvaxtvasby.se

Elias Åkerblom
Tillväxt Väsby