Workshop om styrelsearbete och ledning 10/5

Vi samlade några av våra kunder för att diskutera, inspirera och samla ny kunskap på temat ledning och styrelse. En fråga som vi identifierat att fler skulle kunna arbeta mer effektivt med vilket var grunden till sammankomsten.

 .

 

 

Ledningsgruppen och styrelsen är två olika organ i en organisation som har olika ansvarsområden och funktioner. Ledningsgruppen ansvarar för att driva verksamheten och ta operativa beslut, medan styrelsen ansvarar för att fastställa organisationens strategiska mål och övervaka dess verksamhet.

Många entreprenörer har samma personer i sin ledningsgrupp som i sin styrelse och nedan reder vi ut för och nackdelar i frågan.

Riskerna med att ha samma personer i ledningsgruppen och styrelsen:

  1. Brister i tillsyn och övervakning: När samma personer är ansvariga för både att driva företaget och att övervaka dess verksamhet kan det finnas en bristande tillsyn och kontroll. Det kan finnas en risk att vissa beslut fattas utan tillräcklig insyn och att det kan leda till konflikter mellan intressen.
  2. Brister i oberoende och objektivitet: När samma personer har både operativt ansvar och ansvar för att fatta strategiska beslut kan det vara svårt att vara objektiv i beslutsfattandet. Det kan finnas en risk att personliga intressen och agendor påverkar besluten.
  3. Ökad ansvarighet: När samma personer ansvarar både för att driva företaget och att övervaka dess verksamhet, ökar deras ansvar och arbetsbelastning. Det kan leda till stress och trötthet, vilket kan påverka deras förmåga att fatta beslut.

 

Diskussion i smågrupper.

Fördelarna med att ha samma personer i ledningsgruppen och styrelsen:

  1. Snabbare beslut: När samma personer är ansvariga för både driften och den strategiska planeringen kan beslut fattas snabbare eftersom det finns färre kanaler att gå igenom.
  2. Bättre kommunikation: När samma personer är involverade i både den dagliga driften och den strategiska planeringen, kan det finnas en bättre kommunikation mellan ledningen och styrelsen. Det kan också leda till en bättre förståelse för företagets verksamhet och behov.
  3. Ökad flexibilitet: När samma personer är involverade i både driften och den strategiska planeringen kan det finnas en ökad flexibilitet i beslutsfattandet. Detta kan vara särskilt viktigt i ett litet företag där snabba förändringar kan krävas för att anpassa sig till marknadsförändringar eller kundernas behov.

Det finnas både risker och fördelar med att ha samma personer i ledningsgruppen och styrelsen i ett litet företag. Men det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer och att hantera eventuella risker genom att säkerställa en lämplig tillsyn och kontroll, att vara objektiv och att arbeta för att minska arbetsbelastningen.

Detta och mycket mer berördes och vi tackar alla entreprenörer som tog sin värdefulla tid att komma hit och det glädjer oss att höra att ni fick med er ett värde och att flera kommer börja arbeta mer aktivt med sin styrelse och se det som en resurs i bolaget.

Många valde att stanna kvar en stund efter workshopen och fortsätta diskussion om hur detta kan gynna deras tillväxtresa och hur de ska börja. Nu börjar en resa tillsammans med entreprenörerna och vi är tacksamma att de som deltog lämnar morgonen med nya insikter och lärdomar.